ПРО ПРОЕКТ

"Євроатлантична Україна"

Сайт “Євроатлантична Українa” започатковано в червні 2004 року як перше в Україні Інтернет-медіа, спеціалізоване на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України завдяки спільній ініціативі українських незалежних аналітичних центрів:

Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України

Центру “Україна-Європейський вибір”

Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (Агенство “Дефенс-Експресс”)

У 2005 році до проекту приєднався Центр європейських та трансатлантичних студій.

Цим проектом ми прагнемо засвідчити приналежність України до європейського та євроатлантичного інформаційних просторів, забезпечити вітчизняного користувача мережі Інтернет регулярним доступом до інформації щодо суспільно-політичних та економічних процесів Європи та Північної Америки, започаткувати постійний інтелектуальних зв’язок між процесом творенням політики європейських столиць та українськими реаліями й перспективами.

Ми сподіваємось, що поєднання професійних ресурсів чотирьох неурядових організацій сприятиме незмінному фаховому підходу до матеріалів, що публікуватимуться на сайті.

Ми виходимо з переконання, що проєвропейські та проатлантичні українці – це поінформовані українці, і ми невпинно працюватимемо на збільшення  їхньої кількості.

Проект розпочато за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”


Головний редактор сайту – Олексій Коломієць


Центр “Україна – Європейський вибір”

Центр "Україна - Європейський вибір"

Центр "Україна - Європейський вибір" є добровільною неприбутковою громадською організацією, члени якої беруть активну участь у суспільному житті України, сприяють суттєвому поглибленню та розширенню співробітництва між Україною та Європейським Союзом, співпраці з державами, що входять до його складу, за всіма магістральними напрямами.

Метою діяльності Центру є сприяння реалізації Європейського вибору України на основі послідовного утвердження демократичних засад розвитку суспільства, прав і свобод людини у всіх її виявах, побудові правової держави, становлення громадянського суспільства, задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, культурних та інших спільних інтересів його членів.

Центр ставить перед собою такі цілі та завдання, які підпорядковані досягненню стратегічної мети України на європейському напрямі - набуття повноправного членства в Європейському Союзі:
а) сприяння всебічній підтримці в розробці та втіленню перспективних проектів у різноманітних галузях, націлених на реалізацію європейського вибору України;
б) сприяння виробленню практичних рекомендацій для прискорення процесів євроінтеграції України в контексті системних перетворень ЄС;
в) участь у прогнозуванні розвитку відносин між Україною, НАТО і США, а також Росією, на фоні системних та інституційних реформ ЄС;
г) сприяння формуванню позитивної суспільної думки відносно необхідності прискорення процесів євроїнтеграції України;
д) участь у науково-дослідних, освітніх, культурних, благодійних програмах і заходах, спрямованих на підтримку євроінтеграційного курсу України.

Центр "Украна - Європейський вибір":
- бере участь у організації та проведенні теоретичних та науково-практичних конференціях, диспутах, "круглих столах", інших заходах;
- бере участь у організації та забезпеченні зустрічей з видатними вченими, політичними діячами, митцями, відомими підприємцями;
- засновує засоби масової інформації, займається некомерційною видавничою діяльністю;
- проводить благодійні концерти, фестивалі, сприяє інтеграції України в європейський культурний простір;
- підтримує міжнародні зв'язки, укладає необхідні міжнародні угоди, засновує або вступає в міжнародні організації;
- проводить незалежні соціологічні опитування;
- бере участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди;
- співпрацює з державними органами та громадськими об'єднаннями, може вступати до спілок громадських організацій;
- вносить пропозиції до органів влади і управління.

Президент Центру "Україна - Європейський вибір" - В'ячеслав Кириленко, народний депутат України.

Віце-президент Центру "Україна - Європейський вибір"- Юрій Зубко, депутат Київської міської Ради.

Для більш детальної інформації прохання звертатися до 
Виконавчого Директора Коломійця Олексія
за телефоном: (+380 44) 238 68 43, 239-24-26
факс.: (+380 44)239-24-26.
Моб. +380 67 681 95 82
E-mail: europekolomiyets@ukr.net
Україна, 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 21-А
Для листів: а/с №50, Київ 04080.


Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння

               

Defense Express

Неурядова громадська неприбуткова дослідницька організація “Український центр досліджень армії, конверсії та роззброєння” створена з метою сприяння розвитку та поглибленню демократизації українського суспільства шляхом розповсюдження загальноприйнятих у світі норм громадського контролю над силовими структурами, дослідження процесів роззброєння та озброєння, ефективної конверсії підприємств ВПК України.

ЦДАКР створений у 1999 році як добровільне об’єднання спеціалістів у сфері висвітлення та дослідження військово-громадянських відносин та військово-промислового комплексу України для спільних досліджень та висвітлення проблем трансформації української оборонної промисловості, громадянського контролю над силовими структурами та участі України в міжнародних режимах контролю за озброєннями та критичними технологіями.

Мета та принципи діяльності:       

  • вивчення та аналіз розвитку силових структур України з урахуванням інтересів демократичного суспільства та українського податкоплатника;
  • відслідкування та аналіз діяльності України у міжнародних режимах та багатосторонніх угодах, що стосуються контролю за розповсюдженням озброєнь та критичних технологій;
  • сприяння трансформації українській оборонній промисловості та розповсюдженню міжнародного співробітництва, реалізації спільних проектів у сфері досліджень військово-технічного співробітництва;
  • врахування у своїй діяльності інтересів національних виробників оборонної сфери.

Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння

  • досліджує темпи, направлення та наслідки реформування силових структур України, співпрацює з ними;
  • вивчає тенденції та перспективи трансформації національної оборонної промисловості;
  • здійснює моніторинг та аналіз експорту та імпорту озброєнь, продукції подвійного призначення та чутливих технологій на пострадянському просторі, а також їх розповсюдження у світі.

 


Центр європейських та трансатлантичних студій

 

Центр європейських та трансатлантичних студій

                                             вул. Героїв Севастополя, 11.  17  Київ 03124. Україна

                                            телефон/факс: 497 85 64, 238 68 43, E-mail: europekolomiyets@ukr.net

                                            str.. Geroyev Sevastopolya, 11, ap. 17, Kyiv 03124 Ukraine

 

 

 

 

Про мету Центру

 Україна, яка знаходиться в центрі європейського континенту, спираючись на безумовну повагу до норм демократичного громадянського суспільства, верховенства права, розвитку ринкових відносин на засадах вільної конкуренції, повинна зайняти належне місце та сприяти новим перспективам розвитку європейських та трансатлантичних відносин.

 

Україна не повинна обирати між існуючими структурами європейського та євроатлантичного співробітництва, а повинна інтегруватися в них, надаючи позитивного поштовху іх подальшій трансформації.

 

Центр європейських та трансатлантичних студій, виходячи із необхідності реалізації пріоритетів стратегічного розвитку, у своїй діяльності спрямований зосередитися на:

q       Сприянні розвитку та зміцненню трансатлантичних відносин в умовах сучасних викликів, заперечуючи спробам іх послаблення, або відвертій конкуренції;

q       Виробленні практичних та теоретичних рекомендацій для повної інтеграції України в структури європейського та трансатлантичного співробітництва та їх імплементації через механізми громадянського суспільства, державні структури, які діють на засадах безумовного дотримання принципів верховенства права;

q       Сприянні зміцненню відносин України з демократичними союзниками в рамках існуючих структур безпеки та оборони, в першу чергу НАТО, безумовно підтримуючи докорінну трансформацію структур та цілей Організації Північно-Атлантичного Договору та модернізації сектора безпеки України;

q       Підтримці курсу євроінтеграції України на умовах збереження засадничих основ національного суверенітету, підтримці ролі Європейського Союзу, як природної складової трансатлантичної спільноти та сприянні розвитку ЄС, як міждержавного інституту із військово-безпековою складовою, що доповнює, а не суперечить діяльності НАТО.

 

Нові стратегічні виклики вимагають нового стратегічного мислення та дій.

Центр європейських та трансатлантичних студій, глибоко прихильний до цінностей трансатлантичної спільноти, спрямовує свою діяльність на успішну реалізацію такого стратегічного мислення для сьогодення та на перспективу.

 

Організація та структура Центру європейських та трансатлантичних студій

 

Керівні органи – Рада, Контрольна Комісія.

Рада Центру складається з 5 осіб.

Контрольна Комісія Центру складається з 3 осіб.

 

Напрямки діяльності Центру європейських та трансатлантичних студій у 2005 – 2014 роках

1. Всебічний аналіз стану виконання Лісабонської Стратегії ЄС – стан, проблеми, перспективи (зокрема, аналіз огляду досягнення цілей Стратегії в середині терміну її реалізації) – дані дослідження виконувалися спільно з відповідними структурними підрозділами Міністерств економіки, промислової політики, освіти та науки, Спілки промисловців та підприємців України (2005-2006 р.р.)

 

2. Проведення аналізу фінансових перспектив (бюджету) ЄС на період з 2007 - 2014 р.р.  з акцентуванням аналізу запланованих витрат на цілі R@D) (2006 р.)

 

3. Проведення аналізу, запропонованої Європейською Комісією, Рамкової програми з питань конкуренції та інновацій – дослідження проводилося спільно з Представництвом 6-рамкової Програми ЄС в Україні, відповідними структурними підрозділами Міністерств економіки, освіти та науки (2006  р.)

 

4. Проведення аналізу запропонованої Європейською Комісією Інформаційно-технологічної Програми “i2010 – дослідження проводилося спільно з відповідними підрозділами Міністерства освіти та науки України (2006 р.)

 

5. Реалізація проекту “Адаптація досвіду Польщі, Угорщини, Чехії в програмі EUREKA в аспекті євроінтеграції України” за підтримки Програми «East-East» Міжнародного Фонду “Відродження”  у 2005 році.

 

6. Організація та проведення конференції “Основні інструменти вступу в НАТО. Досвід держав, що приєдналися до НАТО, та перспективи для України”, за сприяння Центру інформації та документації НАТО в Україні, (березень – травень  2005 р.)

 

7. Організація та проведення круглого столу “22 лютого 2005 року. Україна. НАТО. Перспективи” за участі та сприяння Центру інформації та документації НАТО в Україні. Місце проведення – Київ (лютий 2005 р.)

 

 8. Участь у підготовці та проведенні експертного круглого столу «Україна-ЄС: як скористатися новими шансами» за підтримки Регіонального представництва Фонду Фрідріха Еберта  (квітень 2005 р.)

 

9. Участь у підготовці та проведенні Конференції “Україна та Польща – стратегічні партнери за підтримки Польської Євроатлантичної Асоціації, Міністерства закордонних справ України, Центру інформації та документації НАТО в Україні, Інституту євроатлантичного співробітництва, Громадської Ліги Україна-НАТО (липень 2005 р.)

 

10. Участь у реалізації проекту “Інформаційно-аналітичний сайт “Євро-Атлантична Україна”- www.ea-ua.info, в тому числі за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження», Посольства США в Україні (з 2004 р.)

 

11. Реалізація проекту “EUREKA – складова інтеграції до Європейського Союзу: українські здобутки та перспективи за підтримки Міжнародного Фонду “Відродження” та видання аналітично-інформаційної книги (2005-2006 р.р.)

 

12. Реалізація проекту «НАТО після «Риги»: Виклики та перспективи» за підтримки  Польської програми розвитку співпраці  (листопад 2006 р. – січень 2007 р.)

 

13. Реалізація проекту «Програми та інструменти інноваційного розвитку економіки Європейського Союзу» та видання аналітично-інформаційної книги за підтримки Програми «East-East» Міжнародного Фонду “Відродження” (вересень 2006 р. – січень 2007 р.)

 

14. Реалізація проекту «Трансатлантичний ринок озброєнь для України: міф чи реальність? Політичні фактори та економічна доцільність в аспектах євроатлантичної інтеграції» за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні (2006 р.)

 

15. Реалізація проекту «Україна та сучасні механізми інноваційного розвитку Європейського Союзу» та видання аналітично-інформаційної книги за підтримки Міжнародного Фонду “Відродження” та Міністерства освіти та науки ( 2007 р.)

 

16. Реалізація проекту «Підготовка та публікація аналітично-інформаційної книги «Інноваційний розвиток ЄС: сучасні тенденції та перспективи для України» за підтримки Представництва Фонду Генріха Бьолля у Польщі  (2007 р.)

 

17. Реалізація проекту «Політична трансформація НАТО та стратегія подальшого розширення. Виклики та перспективи для України» та видання аналітично-інформаційної книги за підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”  (2008 р.)

 

18. Реалізація проекту «Додаткові цінності Ініціативи «Східного Партнерства» для України та її сусідів» та видання аналітично-інформаційної книги за підтримки Міжнародного Фонду “Відродження” та підтримки Програми «East-East» (2009 р.)

 

19. Реалізація проекту «Нова Стратегічна Концепція НАТО: роль V4 в посилення євроатлантичної інтеграції України» та видання аналітично-інформаційної книги за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду  (вересень 2009  р. – серпень 2010 р.)

 

       20.  Реалізація проекту «На шляху до Угорського та Польського  Президентств у  ЄС: відповідаючи на головні українські пріоритети» та видання аналітично-інформаційної книги (е-версія) за підтримки Програми «East-East» Міжнародного Фонду “Відродження” (вересень 2010 – січень 2011 р. р.)

 

       21.  Реалізація проекту «Лісабонський Договір: аналіз впливу на відносини між ЄС та Україною у  міжнародній, безпековій та оборонній політиці» та видання аналітично-інформаційної книги за підтримки Європейської Програми Міжнародного Фонду “Відродження” (червень 2010 – травень 2011 р. р.)

 

22.  Реалізація проекту «Нова Стратегічна Концепція НАТО. Безпекові та оборонні виклики для «Вишеградської Четвірки» та України заради посилення євроатлантичної солідарності» та видання аналітично-інформаційної книги за підтримки Slovak Aid  (жовтень 2010 р. -  березень 2011 р.)

 

23.  Реалізація проекту «Стратегічна Концепція НАТО та нове бачення Політики Партнерства Альянсу для України та євроатлантичної безпекової солідарності» та видання аналітично-інформаційної книги за підтримки Посольства Республіки Польща в Україні (грудень 2011 р. – червень 2012 р.)

 

24. Реалізація проекту «Трансатлантична безпека, нові виклики та архітектура протиракетної оборони: пріоритети та перспективи для Центральної та Східної Європи та України» та видання аналітично-інформаційної книги за підтримки Slovak Aid  (грудень 2011 р.  -  червень 2012 р.)

 

25. Реалізація проекту «Європейський Союз, Центрально-Східна Європа та Україна: трансформація, прогнози та стратегічні перспективи» за підтримки Програми «East-East» Міжнародного Фонду “Відродження” (вересень 2012 р. – березень 2013 р.)

 

26. Реалізація проекту «Оцінка та перспективи трансформації ЄС: стратегічні пріоритети для Центрально-Східної Європи та України» та видання аналітично-інформаційної книги за підтримки Slovak Aid  (березень  - жовтень 2014 р.)

 

27. Реалізація проекту «Європейський стратегічний розвиток та український виклик. Взаємозв’язки, тенденції та перспективи» та видання аналітично-інформаційної книги за підтримки Slovak Aid  (травень  - листопад 2014 р.)

 

Напрямки діяльності Центру європейських та трансатлантичних студій у 2014 році

 

Реалізація проекту «Європейський стратегічний розвиток та український виклик. Взаємозв’язки, тенденції та перспективи» та видання аналітично-інформаційної книги за підтримки Slovak Aid  (грант – 5 000 євро)

 

Аналітична та редакторська підтримка інформаційно-аналітичний сайту “Євро-Атлантична Україна”- www.ea-ua.info

 

Участь у проекті Security Jam  організації Security and Defense Agenda (Бельгія, квітень 2014 р.)

 

Участь в спеціальній сесії щодо України в рамках GlobSec Forum – 2014 (Словаччина, травень 2014 р.)

 

Партнерство у проекті «Літня школа трансформаційних студій» Європейського гуманітарного інституту (Литва, липень 2014 р.)

 

Партнери

 

Серед основних партнерів Центру європейських та трансатлантичних студій є The Center for European Policy Analysis (Вашингтон, США), The McCain Institute for International Leadership (Вашингтон, США), Latvian Institute for International Affairs (Рига, Латвія), Foundation Institute for Strategic Studies, (Краків, Польща), The Prague Security Studies Institute (Прага, Чеська Республіка), Sofia Security Forum(Софія, Болгарія), The Slovak Foreign Policy Association (Братислава, Словаччина), The Civic Education Project and Academic Development Foundation (Бухарест, Румунія) та інші.

 

 

 


| | | Додати в вибране
Пошук
Підписка
Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України
Інститут євро-атлантичного співробітництва
Центр "Україна - Європейський вибір"
Defense Express
Центр європейських та трансатлантичних студій

Rambler's Top100 Rambler's Top100


Міжнародний фонд відродження Проект здійснено за підтримки
Міжнародного Фонду "Відродження"
Міжнародний фонд відродження Проект здійснено за підтримки
Центру інформації та документації НАТО в Україні
© 2004 - 7899. ЄВРОАТЛАНТИКА.UA
Всі права захищено.

Даний проект фінансується, зокрема, за підтримки Гранту Відділу зв'язків із громадськістю Посольства США в Україні. Точки зору, висновки або рекомендації відображають позиції авторів і не обов'язково збігаються із позицією Державного Департаменту США.
На головну Анонси подій Новини Аналітика Топ новини та коментарі Мережа експертів Про проект